Formularz reklamacji

Dane klienta

Nazwa firmy:*
Adres:*
Osoba kontatkowa:*
Telefon:*
E-mail:*

Identyfikacja reklamowanego wyrobu

Nazwa wyrobu: *
Dostarczona ilość [kg]:
Reklamowana ilość [kg]:*
Numery batch:*
Numery atestów:
+ dodaj kolejny atest/batch

Miejsce zdarzenia

Etap wykrycia problemu:*
Data wykrycia problemu:*

Ilość wyrobu reklamowanego przez klienta [kg]

Klient - magazyn
Klient - produkcja
Klient - wyrób gotowy

Przyczyna reklamacji - reklamowane parametry

Zdjęcia występującego problemu

Dozwolone formaty plików: .jpg .png .bmp .tif dozwolona wielkość: 10MB

+ dodaj kolejny załącznik

Dokładny opis problemu*

Informacja o statusie wyrobu

Ilość wyrobu pozostala do dyspozycji klienta [kg]:
Dalsze korzystanie z wyrobu otrzymanego w tej samej dostawie:
Preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji:
Odbiór wyrobu przez KROSGLASS S.A.:

Dodatkowe informacje

Dozwolone formaty plików: .jpg .png .gif .doc .docx .pdf .odt .txt .png .gif .xlsx .xls .7z .zip .xlsm, dozwolona wielkość: 10MB

+ dodaj kolejny załącznik
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu reklamacji. *

____________________
* pola wymagane